• White Facebook Icon

 

I Regionalna Konferencja Medycyna Polska

Medycyna Zintegrowana i E-zdrowie

10 stycznia 2020r.
Centrum Sztuki Mościce
ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów

01

16

300

Dzień
Prelegentów
Uczestników
 

Prelegenci

Józefa_Szczurek-crop.jpg

Pielęgniarka, menedżer służby zdrowia, polityk i działaczka samorządowa. Posłanka na Sejm RP oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.


Absolwentka Liceum Medycznego w Nowym Sączu, ukończyła następnie Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Pracowała jako pielęgniarka, była również nauczycielką w Zespole Szkół Medycznych. Pełniła funkcję dyrektora wydziału zdrowia i polityki społecznej w starostwie powiatu nowosądeckiego. W 2001 została dyrektorem zakładu opieki zdrowotnej w Brzesku.

Sekretarz Stanu, Minister Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

kozlowski.png

Marszałek Województwa Małopolskiego. Polski polityk, samorządowiec. W latach 2005–2006 Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 1998-2018 Sekretarz w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Od lipca 2018 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obecnie Marszałek Województwa Małopolskiego.

Marszałek Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

cieszynski.png

Janusz Cieszyński od 17 stycznia 2018 r. jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Odpowiada za informatyzację, projekty finansowane ze środków UE oraz spółki w nadzorze właścicielskim ministra zdrowia.

 

W lipcu 2012 r. ukończył studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2009-2014 pracował w jednej z firm telekomunikacyjnych. Następnie w 2014-2015 rozpoczął prace jako doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów.  W 2016-17 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

 

Prowadził firmę zajmującą się doradztwem biznesowym i prawnym dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

Janusz Cieszyński

filip-domanski-600-600-microphone-o6ycya

Filip Domański jest specjalistą ds. Polityki w Komisji Europejskiej - DG SANTE. Jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie systemów opieki zdrowotnej - m.in. transgraniczna opieka zdrowotna, ocena systemów opieki zdrowotnej, opieka zintegrowana, fundusze UE - zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

 

Ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał wykształcenie w zakresie administracji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Jego poprzednie stanowiska pracy obejmowały: Attache Zdrowia w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, Bruksela, Belgia oraz główny ekspert w Ministerstwie Zdrowia, Warszawa, Polska.

Urzędnik ds. Polityki Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Filip Domański

582,q32D4micmVbNp8PdWqiV.jpg

Doktor nauk medycznych. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej.

 

Od 1998 roku, tj. od momentu wprowadzenia reformy systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce jest aktywnym uczestnikiem procesów z tym związanych. W latach 1998 – 2011  pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. W  latach 2011-2019 dyrektor medyczny w firmie doradczej PwC. Od 2014 współautor cyklicznie wydawanego raportu Krajowy Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia.

 

Decyzją Ministra Zdrowia dnia 11 kwietnia 2019 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych.

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych.

Bernard Waśko

Grzegorz Juszczyk jest doktorem nauk medycznych, ekspertem w dziedzinie zdrowia publicznego.  Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy.

We wrześniu 2017 r. został powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, którego misją jest kształtowanie i wspieranie systemu zdrowia publicznego w Polsce. W Instytucie realizowane są m.in. programy w ramach Narodowego Programu Zdrowia obejmujące tematykę: senioralną, prewencji zakażeń HCV, antynikotynową, ochrony przed promieniowaniem UV.

Grzegorz Juszczyk jest autorem i współautorem kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych. W swoim dotychczasowym dorobku naukowym uwagę skupiał na ocenie stanu zdrowia i działaniach profilaktycznych kierowanych do  osób w wieku produkcyjnym.

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Grzegorz Juszczyk

Pielęgniarka, adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Florencja Fundacja na rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, specjalista ds. Koordynowanej Opieki w Dziale Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia (DR SOZ), Dyrektor członek Rady Dyrektorów European Nursing Research Fundation (ENRF), przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie, Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) oraz Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i  Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi oraz wiceprzewodnicząca Rady ds. SNOMED CT w CSIOZ, niezależny ekspert International Council of Nurses, European Federation of Nurses Association, WHO, World Bank, Ministerstwa Zdrowia,  w zakresie polityki zdrowotnej, w tym szczególnie pielęgniarstwa i bezpieczeństwa opieki, jej koordynacji i kontynuacji, przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Oddział w Łodzi. Srebrny Lider Ochrony Zdrowia 2017 w obszarze Innowacje w Ochronie Zdrowia. Ekspert ds. Europejskich Ministerstwa Zdrowia.

Praca naukowa i realizowane projekty dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem pacjenta, w tym szczególnie informatyzacją ochrony zdrowia, telepielęgniarstwem, interoperacyjnością zdarzeń medycznych i zintegrowaną opieką, w tym kompetencjami personelu pielęgniarskiego dla skoordynowania opieki oraz zapewnienia jej ciągłości poprzez zapewnienie Positive Practice Environment (PPE), szczególnie w obszarze POZ. Zajmuje się wdrażaniem międzynarodowych standardów do EHR.

Autorka i współautorka publikacji dotyczących ww. zagadnień, oraz wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Kierownik międzynarodowych projektów HealthProElderly, TeleNRsCare, EN4Care – WP Integrated Care – finansowanych z funduszy norweskich i europejskich. Twórca aplikacji do dokumentowania zdarzeń medycznych w pielęgniarstwie. Wdrażała wypisywanie recept przez pielęgniarki.

W latach 2005-2012 prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i delegat w strukturach międzynarodowych: Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), członek Zarządu European Federation of Nurses Associations (EFN).

Członkowstwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Stowarzyszenie HL7, International Society for Telemedicine & eHealth – ISfTeH, The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes  – ACENDIO.

Prezes Florencja Fundacja na rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, Adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dorota Kilańska

W latach 1999-2007 Kierownik Sekcji analiz i rozliczeń w Szpitalu Morskim im. PCH W Gdyni. Od 2008 pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia na stanowisku Głównego Specjalisty w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej, a od 2015 Departamencie Analiz i Strategii. Od roku 2009 zaangażowana w realizacji i koordynowanie w Centrali Funduszu  projektów europejskich takich jak: „ EuroDRG – Diagnosis - Related Groups in Europ: toward Efficiency and Quality”, „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK):  Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski oraz Etap II Faza pilotażowa - model POZ+”

Wydział Projektów Sektorowych i Międzynarodowych NFZ. Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ

Katarzyna Klonowska

Absolwent wydziału farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Z rynkiem farmaceutycznym związany od ponad 15 lat. Posiada szerokie doświadczenie menedżerskie związane z dystrybucją, refundacją, badaniami klinicznymi i rejestracją produktów leczniczych, które zdobył zarówno podczas pracy w aptekach, jak i w krajowych hurtowniach, firmach farmaceutycznych i firmach konsultingowych. Jest autorem licznych opracowań związanych z sektorem farmaceutycznym.

Wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej ,Prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej

Michał Byliniak

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Fizjoterapeuta od 1991 roku. Mgr rehabilitacji ruchowej, doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista fizjoterapii. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Pracownik naukowy i członek Rady Naukowej w IPiN. Nauczyciel akademicki, nieprzerwanie od 27 lat, w najstarszym wydziale rehabilitacji w Europie. Współautor ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Specjalizuje się w fizjoterapii chorych po uszkodzeniu mózgu. Prezes KRF od 28 grudnia 2016 roku, koordynuje prace Krajowej Rady Fizjoterapeutów, realizującej zadania wyznaczone przez I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, sprawuje nadzór nad pracą Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, reprezentuje Krajową Izbę Fizjoterapeutów wobec podmiotów zewnętrznych (m.in. instytucji państwowych). Zainteresowania zawodowe: neurologia odtwórcza, antropologia, kinezjologia. Hobby: kolarstwo szosowe, narciarstwo zjazdowe, literatura piękna, gotowanie.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Maciej Krawczyk

Kardiolog, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, od lat zaangażowany w opiekę prewencyjną i edukację zdrowotną w chorobach serca i metabolicznych, a także implementacje indywidualnego planu leczenia w opiece nad pacjentami przewlekle chorymi. 

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego (CMD), które jest siecią przychodni zdrowia zlokalizowanych na terenie dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego  (35 jednostki i ponad 84 tys. pacjentów pod opieką POZ). Jest również członkiem zespołu badawczo-rozwojowego w CMD.

Bierze udział w pracach nad nowym modelem organizacyjnym Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jest odpowiedzialny za strategię zmian, działania na rzecz usprawnienia procesów, ścieżki kliniczne i organizacyjne. Jego działania koncentrują się na świadczeniu usług promujących zdrowie, indywidualnie dobranych dla pacjenta. Współautor kluczowych projektów realizowanych w CMD, opartych na zintegrowanych koncepcjach opieki: (1) systematycznej procedurze diagnostycznej wśród populacji dorosłych w celu wykonania ogólnego badania przesiewowego – Bilanse Dorosłych w zakresie onkologii i chorób przewlekłych, (2) Grupy powiązane z diagnozą – stały, zintegrowany i systemowy model opieki.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest Wiceprezesem Zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej.

Paweł Żuk

Prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego, Kardiolog

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Alina Niewiadomska

Kieruje pracami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, nadzoruje prace biura KIDL, reprezentuje środowisko diagnostów laboratoryjnych wobec instytucji publicznych. 

Diagnosta laboratoryjny, absolwentka analityki medycznej na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi, a także podyplomowych studiów z Zarządzania Firmą Medyczną. Wieloletni pracownik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kierownik laboratorium w tej placówce.

Wieloletni przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dla woj. łódzkiego, wizytator KRDL,  przewodnicząca łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Zdarzeń Medycznych, audytor systemu kontroli jakości, audytor Polskiego Centrum Akredytacji. 

Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Justyna Marynowska

Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.  Specjalista Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej z 10-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Laboratorium Analitycznego w SZPZLO w Piasecznie. Wykładowca z zakresu Praktycznej Nauki Zawodu, Systemy jakości i akredytacja laboratoriów, Zarządzania Medycznym Laboratorium Diagnostycznym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Absolwentka studiów doktoranckich w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w Zakładzie Neuroendokrynologii Klinicznej. Absolwentka studiów podyplomowych „Ochrona Zdrowia Publicznego”, „ Zarządzanie podmiotami leczniczymi” SGH w Warszawie. Uczestniczka programu „MBA w Ochronie Zdrowia” na Uczelni Łazarskiego. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001. Członkini wielu towarzystw naukowych, w tym aktywny udział jako wykładowca na konferencjach z zakresu zarządzania oraz rynku medycyny laboratoryjnej przy Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej.  

Magister położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego

Ewa Prokurat

Od 1998 roku pracuje w Centrum Medyczno – Diagnostycznym Sp. z o.o. w Siedlcach (wcześniej pracownik Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie i Szpitala Miejskiego w Siedlcach). Od 2015 roku na stanowisku  Z-ca Naczelnej Pielęgniarki  ds. Położnych.  Zajmuje się organizacją pracy położnych w POZ i AOS, organizacją pracy poradni położniczo – ginekologicznej i koordynowaniem Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w trzech etapach. Współuczestniczy we wdrażaniu i realizowaniu projektów unijnych w Centrum MD m. in. Telecytologia we współpracy ze spółką Digitmed.  Od 2015 roku jest audytorem jakości badań cytologicznych w Polsce z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia. Przez 20 lat prowadziła prywatną Szkołę Rodzenia, która obecnie przeorganizowała na edukację przedporodową w POZ CMD.  W 2011 ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie na kierunku „Zarządzanie w służbie zdrowia” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2018 roku odznaczona medalem Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia. W 2017 roku zagrała rolę wiejskiej położnej w filmie Marii Sadowskiej „Sztuka Kochania – historia Michaliny Wisłockiej”.

Specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania, dr nauk o zdrowiu (UM w Łodzi), absolwent programu MBA Uniwersytetu w Glasgow oraz kursów związanych ze zdrowiem publicznym i ekonomiką zdrowia (Ministerstwo Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, University of Copenhagen, John Hopkins University, Duke University). Od 1998 roku kieruje firmą Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie, specjalizującą się w doradztwie i szkoleniach dla instytucji i pracowników sektora zdrowia (www.prometriq.pl). Prometriq to również realizator projektów w ramach Narodowego Programu Zdrowia, kursów e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej (www.prometriq.pl) oraz inicjator sieci niezależnych inspektorów ochrony danych RODONET (www.rodonet.pl).

Naukowo zainteresowany mierzalnością rezultatów działania służby zdrowia, rozwojem kompetencji menedżerskich kadry medycznej i dojrzałości procesowej podmiotów leczniczych.

Doktor nauk o zdrowiu, absolwent programu MBA Strathclyde Business School University of Glasgow

Piotr Szynkiewicz

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Grupy CenterMed, w skład której wchodzi szpital oraz 21

prywatnych przedsiębiorstw medycznych, które oferują szeroką opiekę medyczną: od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, fizjoterapię, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne.

 

Twórca i koordynator MedCluster. Prezes Zarządu i animator Stowarzyszenia Medycyna Polska, menadżer w ochronie zdrowia, innowator, entuzjasta e-zdrowia. Zaangażowany w tworzenie koordynowanej opieki medycznej oraz integracji opieki medycznej i społecznej. Realizator dwóch pilotażów POZ+ oraz uczestnik programu POZ Jakość. Inicjator Grupy Medycyna Polska.

Lekarz, Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Andrzej Witek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda

10 stycznia 2020r.

I Blok - Medycyna Zintegrowana

9:00

Rozpoczęcie Konferencji

Rejestracja, welcome cafe, stoiska

10:00

Przywitanie uczestników

Andrzej Witek - Grupa CenterMed ,Paweł Żuk - Centrum Medyczno-Diagnostyczne

10:05

Otwarcie konferencji

Witold Kozłowski - Marszałek Małopolski, Józefa Szczurek-Żelazko - Minister Zdrowia

10:15

Wykład inauguracyjny: " Opieka integrowana - dlaczego i jak Komisja Europejska ją promuje ? "

Filip Domański - Policy Officer, European Commission, DG Health and Food Safety

Opieka koordynowana w lecznictwie otwartym

Paweł Żuk - Centrum Medyczno-Diagnostyczne

10:45

Rola medycyny laboratoryjnej w opiece koordynowanej nad pacjentem

11:30

Przerwa kawowa

 

O Konferencji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i zmieniającej się rzeczywistości, podążając za najnowszymi trendami związanymi z cyfryzacją ochrony zdrowia oraz szeroko pojętym InterQuality, czyli Finansowaniem  Jakości  w  Opiece  Zdrowotnej, a także doceniając wagę opieki zintegrowanej, jako jednej z najistotniejszych koncepcji związanych z zarządzaniem i organizacją systemów ochrony zdrowia.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy merytorycznej, uzupełnionej wieloletnim doświadczeniem naszych znamienitych prelegentów. Poruszymy najbardziej nurtujące zagadnienia z zakresu:

  • Strategii NFZ na lata 2019-2023, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji priorytetowych obszarów w ochronie zdrowia.

  • Zmian w raportowaniu świadczeń w 2020 roku.

  • Nowelizacji przepisów oraz aktualizacji zmian w budżecie NFZ w roku 2020 r. i w latach kolejnych.

  • Optymalizacji wykorzystania środków NFZ, w związku ze zmianami w finansowaniu świadczeń zdrowotnych.

  • Usprawnienia obsługi pacjenta dzięki wdrożeniu nowych narzędzi cyfrowych.

  • Konsultacji z przedstawicielami branży medycznej i specjalistami IT.

 

Spotkajmy się zatem na I Regionalnej Konferencji Medycyna Polska, która poświęcona będzie nowoczesnym narzędziom do wdrażania opieki koordynowanej oraz zagadnieniom z zakresu cyfryzacji służby zdrowia.  Stwórzmy razem nawą jakość !

Lekarze oraz pielęgniarki w ramach uczestnictwa w konferencji uzyskają 8 punktów edukacyjnych

Diagności w ramach uczestnictwa w konferencji uzyskają 2 punkty edukacyjne 

( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 1917 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)

Patronat

www_malopolska.jpg
www_oil.jpg
www_marszalek.jpg
www_mz.jpg
www_nfz.jpg
masda.jpg
www_kif.jpg

Patronat Merytoryczny

www_euripa.jpg
www_ific.jpg
www_kidl.jpg

Organizatorzy

www_centermed.jpg
www_siedlec.jpg
www_smp.jpg

Partnerzy Medialni

mp.jpg
medexpress.png
sz.png
kurier.png
www_kadr.jpg
tarnowska.png

Sponsorzy

proplus.png
infer.png
alfavox.png
pep.png
Lobos.JPG
marcus.png
lmr.jpg
akcent_logo_ciemne.png
 

Kontakt

 

Stowarzyszenie Medycyna Polska

Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów

NIP 873-31-51-822 REGON 120084410

www.medycynapolska.org

 

Koordynatorzy:

Marika Guzek, 517 203 710, mail: marika.guzek@centrum.med.pl

Bartłomiej Ostręga, 797 122 953, mail: bostrega@centermed.pl

© 2019 Stowarzyszenie Medycyna Polska